Drugi nabór do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

18 września 2020r. Komendę Powiatową PSP w Iławie odwiedził Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Jastrzębski.

 

Trwająca epidemia, a tym samym zagrożenie zakażeniem koronawirusem COVID-19 spowodowały znaczne zmniejszenie zapasów w bankach krwi, Dlatego też strażacy powiatu iławskiego zarówno Ci zawodowi jak, też członkowie ochotniczych straży pożarnych w dniu 10 września wspólnie oddali krew.

10 września o godzinie 730 rozpocznie się akcja poboru krwi współorganizowana przez Klub HDK Strażak. Krew oddać będzie można w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Iławie (Szpital Powiatowy). Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy, akcja organizowana jest w związku z alarmującą sytuacją w centrach krwiodawstwa w całym województwie warmińsko mazurskim.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Rutkowski

22 sierpnia na terenie poligonu w Morągu odbyły się wspólne ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej i strażaków z Iławy oraz Ostródy z żołnierzami 42 Batalionu Lekkiej Piechoty. Głównym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności współdziałania WOT ze strażakami w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem dostępnego sprzętu i środków ochrony osobistej.