Ilość zdarzeń
Ilość pożarów
Ilość miejscowych zagrożeń
 ilość alarmów fałszywych