Z dniem 10 lipca 2009 roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wydała  „ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS INTERWENCJI PROWADZONYCH W ZWIAZKU ZE ZGŁOSZENIEM WYSTĘPOWANIA ZAGROZEŃ OD ROJÓW LUB GNIZAD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH

Z powyższych zasad wynikają jednoznaczne wytyczne dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej:

  1. W przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, doraźnie ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda.
  2. W pozostałych przypadkach podjąć działania polegające na ewakuacji osób ze sfery zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub  użytkownika  obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem ,w myśl art. 61 ustawy „Prawo Budowlane” , zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.
  3. W przypadku konieczności usuwania gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu, należy poinformować o tym fakcie właściciela, zarządcę lub użytkownika  obiektu; przy braku akceptacji takiej formy działania  należy stosować metodę określoną w pkt. 2.
  4. W sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm, również należy stosować metodę określona w pkt. 2.
  5. W przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek zagrożeń potraktować zdarzenie jako alarm fałszywy „w dobrej wierze”.

Adresy firm specjalizujących się w usuwaniu gniazd:

Insektpol - Tomasz Zawadzki
ul. Grunwaldzka 7; 13-200 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 505-177-654

Usługi Lewandowski Wojciech Firma Usługowa
Ul. Żeromskiego 13; 14-100 Ostróda
Tel. 89 646-23-38  lub 0-604-468-674

Chemitoks Zwalczanie Szkodliwych Owadów
Ul. Dworcowa 24/19; 10-437 Olsztyn
Tel. 89 534-36-29 lub 0-697-990-687

Inspekt - Adam Jakubowski
Ul. Murzynowskiego 22/88; 10-684 Olsztyn
Tel. 89 542-74-73 lub 0-600-645-222

Przedsiebiorstwo Usługowe Zwalczania Szkodników Sanitarnych - Czerwiński Cyprian
Tel 0-606-998-090

Truteks- Tomasz Ziemiński
Ul. Zbożowa 19; 10-806 Olsztyn
Tel. 89 527-52-08 lub 0-601-233-605
Fax. 89 527-52-08

Usługi w Zakresie Deratyzacji Dezynsekcji i Dezynfekcji- Andrzej Rajewski
Ul. Kanta 48/11; 10-900 Olsztyn
Tel. 0 603-764-971